Melioracje i cieki wodne i rowy, rowki

Głowica tarczowa do rowków DONDIDRENAG

model DRENAG 50-540

DONDIDRENAG, urządzenie do wykopów  kanałów o pionowych ściankach, jest skuteczny na każdej  glebie do rowów pod dreny powierzchniowe i kanały do układania drenażu, rur irygacyjnych, kabli elektrycznych, przewodów telefonicznych, doprowadzania wody o maksymalnej średnicy 150mm.

DONDIDRENAG jest mocowany  na zawieszeniu trójpunktowym dowolnego typu ciągnika kołowego przy niskich prędkościach 0,35/0,65km /h i napędzanych przez przystawkę odbioru mocy 540 lub 1000obr/min. Głębokość robocza jest regulowana za pomocą podnośnika hydraulicznego ciągnika; Podnośnik hydrauliczny urządzenia DRENAG działa do momentu osiągnięcia żądanej głębokości. Różne szerokości cięcia uzyskuje się przez zmianę położenia noży na tarczy wirnika z 8cm na 14cm i zwiększyć szerokość do 20cm w modelach 75/100 i 100/120. Wydobyta gleba może być rozrzucona po bokach lub wysypana w pobliżu rowu, aby wypełnić ją po ułożeniu rur. Na życzenie DRENAG 75/100 i 100/120 mogą być dostarczone z zestawem do układania rur i kabli bezpośrednio podczas cięcia rowu.