SZANOWNI PAŃSTWO

                                             Wzorem lat ubiegłych, ZAPRASZAMY do udziału w kursie organizowanym wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych “SOMAR” w Brzegu.

                                     „POZIOME OZNAKOWANIE DRÓG”

       • Kurs zorganizowany w oparciu o innowacyjne technologie aplikacji farb, taśm oraz zimnych i gorących mas plastycznych którego celem jest przygotowanie „Technologa malowania znaków poziomych na  drogach i parkingach”.
       • Uczestnik kursu zdobędzie kwalifikacje i umiejętności w zakresie organizacji i wykonania poziomego znakowania dróg a w szczególności:
       • pozna warunki techniczne i wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg.
       • pozna rodzaje farb i materiałów, ich właściwości i charakterystyki oraz zasady stosowania i wykorzystania.
       • pozna technologie malowania znaków na drogach oraz sposoby usuwania oznakowania poziomego.
       • pozna budowę i zasady działania malowarek znaków na jezdni oraz nabędzie umiejętności ich użytkowania i obsługi.
       • pozna organizację pracy, zasady kierowania ruchem, zapozna się z zasadami kształtowania nawyków stosowania przepisów bhp i przewidywania zagrożeń podczas malowania pasów na jezdni i usuwania oznakowania poziomego.

          PROGRAM KURSU: 40 godzin, w tym 8 godz. zajęć praktycznych.

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują:

       1. Zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

TERMIN: 15.03.2021r. do 20.03.2021r.

                        Rozpoczęcie kursu: 15.03.2021r. godz. 12.00

Spełniając Państwa oczekiwania, w dniu 18.03.2021r. organizujemy praktyczny pokaz najnowszych
technologii poziomego oznakowania dróg farbami oraz masami. Pokaz odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” – 49-306 Brzeg, ul. Grobli 12A.

 

     

 

W ramach kursu można również uzyskać:

       1. PRZESZKOLENIE W CELU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT DROGOWYCH.
       1. UPRAWNIENIA SEP KATEGORII G1 LUB G3.

Zgłoszenia (zał.nr.1) prosimy kierować drogą elektroniczną lub faksem w terminie do dnia 27.02.2021r.

Szczegółowych informacji udzielają:

Andrzej Kochanowski

+48 602 687 782

+48 77 427 00 71               

Kontakt:  akochanowski@tramad-serwis.com

ZAPROSZENIE I ZGŁOSZENIE NA KURS 2021r