SZANOWNI PAŃSTWO,

Zgodnie z Kodeksem Pracy obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.

W związku z powyższym wzorem lat ubiegłych, ZAPRASZAMY do udziału w kursie organizowanym wspólnie z

 Ośrodkiem Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych “SOMAR” w Brzegu p.n.

„ OPERATOR MASZYN DO POZIOMEGO OZNAKOWANIA”

 • Kurs zorganizowany w oparciu o innowacyjne technologie aplikacji farb, taśm oraz zimnych i gorących mas plastycznych którego celem jest przygotowanie „Technologa malowania znaków poziomych na  drogach i parkingach – Operatora malowarek”.
 • Uczestnik kursu zdobędzie kwalifikacje i umiejętności w zakresie organizacji i wykonania poziomego znakowania dróg a w szczególności:
 • pozna warunki techniczne i wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg.
 • pozna rodzaje farb i materiałów, ich właściwości i charakterystyki oraz zasady stosowania i wykorzystania.
 • pozna technologie malowania znaków na drogach oraz sposoby usuwania oznakowania poziomego.
 • pozna budowę i zasady działania malowarek znaków na jezdni oraz nabędzie umiejętności ich użytkowania i obsługi.
 • pozna organizację pracy, zasady kierowania ruchem, zapozna się z zasadami kształtowania nawyków stosowania przepisów bhp i przewidywania zagrożeń podczas malowania pasów na jezdni i usuwania oznakowania poziomego.

Potwierdzeniem posiadania zawodowych kwalifikacji, po zaliczonym egzaminie, jest certyfikat zgodny w normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012 wystawiany przez

Centrum Certyfikacji.

          PROGRAM KURSU: 40 godzin zakończony egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku ze sprawdzianu słuchacze otrzymują:

 1. Imienny certyfikat kwalifikacji oraz kartę identyfikacyjną w języku polskim i angielskim.

Wzór dokumentu  w załączeniu.

 1. Zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

TERMINY: 18 – 23.03.2024  II. 22.04. – 27.04.2024

           CENA: 2.700,00– szkolenie, materiały, egzamin, zakwaterowanie oraz wyżywienie

           

 

            Miejsce zakwaterowania: Brzeg ul Grobli 5

W ramach kursu można również uzyskać:

 1. PRZESZKOLENIE W CELU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT DROGOWYCH. Cena: 450,00zł

 

 1. Uprawnienia SEP kategorii G1 lub G3. Cena:  650,00zł

Zgłoszenia (zał.nr.1) prosimy kierować drogą elektroniczną lub faksem w terminie do dnia  29.02.2024 r.             

Spełniając Państwa oczekiwania, organizujemy praktyczny pokaz najnowszych technologii poziomego oznakowania dróg farbami oraz masami.

Pokaz odbędzie się na terenie Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych „SOMAR” –

49-306 Brzeg, ul. Grobli 12A.

Szczegółowych informacji udzielają:                                    Łączymy serdeczne pozdrowienia

Andrzej Kochanowski   602 687-782

77 427 00 71                

Kontakt:  akochanowski@tramad-serwis.com

Zgloszenie2024