SZANOWNI PAŃSTWO,

Zgodnie z Kodeksem Pracy obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnianie osób o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.

 

W związku z powyższym wzorem lat ubiegłych, ZAPRASZAMY do udziału w kursie organizowanym wspólnie z

 Ośrodkiem Szkolenia Operatorów Maszyn Roboczych “SOMAR” w Brzegu p.n.

                                   „ OPERATOR MASZYN- KAFARY”

  • Kurs zorganizowany na podstawie programu Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przygotowuje do uzyskania uprawnień operatora kafarów bez klasy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz 1263 z późn. zm.)
  • Uczestnik kursu zdobędzie kwalifikacje i umiejętności w zakresie organizacji i techniki wykonania prac kafarem”
  • pozna zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji kafarów,
  • pozna warunki techniczne i zasady użytkowania oraz obsługi kafarów.
  • pozna technologie robót wykonywanych kafarami.
  • pozna budowę i zasady działania kafarów oraz nabędzie umiejętności ich użytkowania i obsługi.
  • pozna organizację pracy, zapozna się z zasadami kształtowania nawyków stosowania przepisów bhp i przewidywania zagrożeń podczas

          PROGRAM KURSU: 134 godziny (zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu pozytywnego wyniku ze sprawdzianu słuchacze otrzymują książkę operatora maszyn wydaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

TERMINY: 18 – 23.03.2024  II. 22.04. – 27.04.2024

           CENA: 2.700,00 zł – szkolenie, materiały, egzamin, zakwaterowanie oraz wyżywienie

           

            Miejsce zakwaterowania: Brzeg ul Grobli 5.

 

W ramach kursu można również uzyskać:

1.Przeszkolenie w celu uzyskania uprawnień do kierowania ruchem drogowym. Cena:  450,00zł

2.Uprawnienia SEP kategorii G1 lub G3. Cena:  650,00zł

Zgłoszenia (zał.nr.1) prosimy kierować drogą elektroniczną lub faksem w terminie do dnia  29.02.2024 r.             

Szczegółowych informacji udzielają:                                    Łączymy serdeczne pozdrowienia

Andrzej Kochanowski   602 687-782

77 427 00 71  

Kontakt:  akochanowski@tramad-serwis.com

ZGŁOSZENIE